Wnioskuj o kredyt u doradcy kredytowego

Zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Administratorem danych osobowych jest Credit Agricole Bank Polska S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, który przetwarza dane w powyższym celu. Zapoznaj się z dalszymi informacjami na temat przetwarzania danych na stronie www.credit-agricole.pl/RODO

Kredyt Hipoteczny już od 10% Wkładu Własnego

Ranking „Złoty Bankier 2021” organizowany przez Bankier.pl i „Puls Biznesu”

0 zł prowizji za udzielenie kredytu

RRSO od 2,78%

stałe oprocentowanie przez 7 lat

7 lat

do 35 lat

PLN

tylko 10%

0% prowizji

okres stałego oprocentowania

okres kredytowania

waluta kredytu


wkładu własnego


za wcześniejszą spłatę

Grupa Credit Agricole to ponad 51 mln klientów w 47 krajach

Przyjazny Bank wg Newsweeka

Najchętniej polecany Bank 2018

Najlepszy Bank

2019

Konsumencki Lider Jakości 2020

Nota prawna


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,78%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 344 769,42 zł; całkowity koszt kredytu 86 769,42 zł (w tym: 74 988,56 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 341,86 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 226,20 zł; oprocentowanie kredytu 2,32% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (0,21%) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 157,69 zł. Kalkulacja z 1.09.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 370 485,60 zł; całkowity koszt kredytu 112 485,60 zł (w tym: 100 362,40 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 684,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 415,88 zł; oprocentowanie stałe kredytu 3,76 % będące sumą stopy bazowej  obowiązującej w banku (1,65 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 158,02 zł. Kalkulacja z 01.09.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Oprocentowanie kredytu może być zmienne lub stałe w okresie 7 lat. W przypadku oprocentowania zmiennego istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym również jej podwyższenie, co może zwiększyć ratę kredytu. W związku z tym, że jednym z elementów zmiennego oprocentowania jest wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, w trakcie spłaty kredytu może wystąpić ryzyko istotnej jego zmiany, wstrzymania lub zaprzestania jego publikacji. W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy oprocentowania zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M), w szczególności jego obniżenie, nie wpływa na wysokość raty. Istnieje ryzyko, że w okresie obowiązywania stałej stopy wystąpi skumulowany wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, co może prowadzić do skokowego wzrostu raty kredytu po upływie 7 lat.


Jako zabezpieczenie umowy kredytu hipotecznego wymagane będzie ustanowienie hipoteki dla nieruchomości. Decyzja kredytowa jest podejmowana na podstawie oceny zdolności kredytowej. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradczych w zakresie oferowania konsumentom umów kredytu hipotecznego.


Bank wymaga zabezpieczenia kredytu hipotecznego poprzez przystąpienie do ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) oraz zasady ustalania wysokości składki dla ubezpieczenia na życie zawierają Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Klientów zawierających umowy kredytu mieszkaniowego, konsolidacyjnego zabezpieczonego hipotecznie i pożyczki hipotecznej z Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Tabela opłat ubezpieczeniowych dla kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką i pożyczek hipotecznych. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Bank jest Ubezpieczającym. Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) dla ubezpieczenia nieruchomości zawierają Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia „Pakiet Dom”. Składka ubezpieczeniowa wskazana jest w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczycielem jest Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Bank jest Agentem ubezpieczeniowym. Bank Credit Agricole stosuje zasady określone w przyjętej przez Związek Banków Polskich Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.


Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na: credit-agricole.pl/RODO. Strona ma charakter informacyjny.


Tagi: kredyt hipoteczny, kredyt, kredyt na własne mieszkanie


© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.